neural.vn
NeuralVN

Facebook Neural Việt Nam

Theo dõi fanpage của Việt Nam để cập nhật các tin tức mới nhất về lập trình và trí tuệ nhân tạo. Click vào link bên dưới để truy cập fanpage.

Blog NeuralVN

CHỦ ĐỀ

Web Development

Learning

Computer Vision

TensorRT

ChatGPT

Coding

Newbie coding

Phát hiện đối tượng

Videos

Demo: Nhận dạng khuôn mặt với Daisykit

Demo: Nhận dạng khuôn mặt với Daisykit

Demo: Nhận dạng dáng người với Daisykit

Demo: Nhận dạng dáng người với Daisykit

Thú vị ChatGPT qua điểm tuần của VTV 24h

Thú vị ChatGPT qua điểm tuần của VTV 24h

Thực và ảo ChatGPT - VTV24

Thực và ảo ChatGPT - VTV24

Quá sức tưởng tượng! Test thực tế ChatGPT tiếng Anh, tiếng Việt

Quá sức tưởng tượng! Test thực tế ChatGPT tiếng Anh, tiếng Việt

Review và demo ChatGPT xong, tôi cảm thấy ... sợ thất nghiệp?

Review và demo ChatGPT xong, tôi cảm thấy ... sợ thất nghiệp?

CenterNet - Objects as Points - Mô hình học sâu phát hiện vật

CenterNet - Objects as Points - Mô hình học sâu phát hiện vật

Cách dùng ChatGPT hiệu quả cho công việc, chứ không phải cho vui

Cách dùng ChatGPT hiệu quả cho công việc, chứ không phải cho vui